Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na konto:

Kingmed Kinga Sut

ul. Regatowa 57

93-482 Łódź

Bank Pekao SA 55 1240 5527 1111 0011 0515 9503

W tytule przelewu: zamówienie nr xxxx

Pamiętaj, że czas realizacji i dostawy zamówień nie obejmuje sobót, niedziel oraz dni świątecznych.

Koszty i sposoby dostawy: